Το Δίκτυο Ολοκληρωμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης e-conometrics παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης και γνωμοδότησης. Συγκεκριμένα, ειδικευόμαστε σε:

 • Πτυχιακές/Διπλωματικές εργασίες, αναλαμβάνοντας υποστήριξη – γνωμοδότηση καθ’ όλη τη διάρκεια συγγραφής ή αποκλειστικά σε οποιοδήποτε στάδιό της για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΕΑΠ, ΑΠΚΥ, Ιδιωτικών Κολλεγίων και Πανεπιστημίων του εξωτερικού.
 • Διδακτορικές διατριβές, παρέχοντας ενίσχυση ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία γνωμοδότησης, συγκέντρωσης βιβλιογραφίας, μορφοποίησης, υποστήριξης στατιστικής ή οικονομετρικής ανάλυσης.
 • Επιστημονικά άρθρα, προσφέροντας υποστήριξη ή απλά συμβουλευτική ενίσχυση
 • Ιδιαίτερα φροντιστηριακά μαθήματα για έναν σπουδαστή ή για μικρή ομάδα σπουδαστών σε ευέλικτα ωράρια
 • Στατιστικές αναλύσεις μέσω στατιστικών πακέτων, αναλαμβάνοντας τη συγγραφή και στοιχειοθέτηση του ερωτηματολογίου καθώς και την ολοκληρωμένη στατιστική επεξεργασία του
 • Οικονομετρικές μελέτες σε εξειδικευμένα προγράμματα (EViews, STATA, GRETL, Microfit)
 • Στατιστικές αναλύσεις σχολών διατροφής μέσω της στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων και χρήσης του προγράμματος Foodprocessor
 • Σχεδιασμό παρουσιάσεων PowerPoint
 • Σεμινάρια εκμάθησης SPSS και άλλων πακέτων
 • Σεμινάρια εκμάθησης συγγραφής μεταπτυχιακής/διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής
 • Εκπαίδευση από απόσταση
 • Δωρεάν υπηρεσίες γνωμοδότησης, ελέγχου λογοκλοπής, επεξήγησης εργασίας ή στατιστικής ανάλυσης, διορθώσεων και αποστολής βιβλιογραφίας