Το σεμινάριο αποσκοπεί να παράσχει στους συμμετέχοντες τα εφόδια, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της συγγραφής ακαδημαϊκών – επιστημονικών κειμένων.

Συγκεκριμένα, στόχος του σεμιναρίου είναι η εισαγωγή και εξοικείωση των συμμετεχόντων με βασικές δεξιότητες για τη συγγραφή ακαδημαϊκών κειμένων (διπλωματική εργασία, άρθρο για δημοσίευση) ώστε με την ολοκλήρωση του να μπορούν μόνοι τους να συντάξουν σωστά δομημένη επιστημονική μελέτη. Το σεμινάριο είναι ημερήσιο και περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

 • Δομή επιστημονικού κειμένου
 • Βασικά στάδια και χαρακτηριστικά της διαδικασίας συγγραφής ενός ακαδημαϊκού κειμένου
 • Αναγνώριση και να αξιοποίηση των χαρακτηριστικών επιστημονικών κειμένων
 • Αναζήτηση και αξιολόγηση αρθρογραφίας
 • Αξιολόγηση ποιότητας ακαδημαϊκού κειμένου
 • Ανάγνωση επιστημονικού κειμένου
 • Σύνταξη κειμένου – χρήση ορολογίας και λεξικών
 • Βασικές αρχές επιμέλειας και διόρθωσης κειμένου
 • Πνευματικά δικαιώματα – δεοντολογία
 • Βιβλιογραφία
 • Harvard, APA και Vancouver reference systems
 • Τεχνικές ώστε να καταστεί ελκυστικό ένα επιστημονικό κείμενο
 • Εκφράζοντας απόψεις και σχόλια σε ένα επιστημονικό κείμενο
 • Σύνοψη