Το STATA αποτελεί το ποιο ολοκληρωμένο στατιστικό – οικονομετρικό πακέτο και είναι εξαιρετικά δημοφιλές για τις πολλαπλές επιλογές που προσφέρει στην ανάλυση χρονικώς επαναλαμβανόμενων διαστρωματικών στοιχείων (panel data). Παρόλα αυτά,  παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα διενέργειας όλων των τύπων στατιστικών – οικονομετρικών μελετών.

Η εταιρία μας προσφέρει σεμινάριο οικονομετρίας 5 διαλέξεων μέσω του STATA για ερευνητές προχωρημένου επιπέδου.

1η Διάλεξη

Εισαγωγή στο περιβάλλον του STATA

2η Διάλεξη

 1. ARIMA μοντέλα
 2. Αυτοσυσχέτιση
 3. Βαθμός ολοκλήρωσης
 4. Αυτοπαλινδρομούμενοι όροι και Όροι κινητού μέσου

3η Διάλεξη

 1. ARCH-GARCH
 2. Univariate GARCH (TGARCH, EGARCH, GARCH in mean)

4η Διάλεξη

 1. Μοναδιαία ρίζα
 2. Συνολοκλήρωση
 3. Vector Error Correction models

5η Διάλεξη

 1. Panel data estimation
 2. Fixed & Random effects

6η Διάλεξη

 1. GMM
 2. Instrumental variables
 3. Weight matrix
 4. Two step estimation
 5. Iterative GMM

7η Διάλεξη

 1. PROBIT models
 2. Logistic regression (LOGIT, MLOGIT)
 3. Σύνοψη