Καθότι το εκπαιδευτικό επίπεδο, η θέληση, ο ελεύθερος χρόνος και οι ρυθμοί ζωής των νέων διαφέρουν σημαντικά, η e-conometrics παρέχει τη δυνατότητα εξατομικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης ανάλογα με τις επιθυμίες του φοιτητή σε όλα τα επιστημονικά πεδία.

Η διάρκεια, το ωράριο και η καλυπτόμενη ύλη των μαθημάτων ρυθμίζονται ανάλογα με τις προσωπικές επιθυμίες του σπουδαστή, παρέχοντας ευελιξία σε αλλαγές ώρας/ημέρας των μαθημάτων. Το διδακτικό προσωπικό μας είναι πρόθυμο να στηρίξει τις προσπάθειες σας διευκολύνοντας στο έπακρο τον εκπαιδευτικό προγραμματισμό σας.