Οι σπουδές στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα συνδυάζουν θεωρητική γνώση και εμπειρική κατάρτιση, γεγονός που τις καθιστά εξαιρετικά απαιτητικές. Οι υπηρεσίες της εταιρία μας καλύπτουν όλο το φάσμα των επιστημονικών αντικειμένων των ΤΕΙ και συγκεκριμένα για τις εξής σχόλες:

  • Σχολή Γραφικών Τεχνών Και Καλλιτεχνικών Σπουδών
  • Σχολή Διοίκησης Και Οικονομίας
  • Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Και Πρόνοιας
  • Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας
  • Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας
  • Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων Και Διατροφής
  • Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών