Τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ/ΑΠΚΥ για τα οποία η εταιρία μας προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης εργασιών, φοιτητικών μαθημάτων και προετοιμασίας για τις τελικές εξετάσεις είναι:

  • ΔΕΟ: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών
  • ΠΛΗ: Πληροφορική
  • ΦΥΕ: Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες
  • ΕΛΠ: Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
  • ΕΠΟ: Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό
  • ΙΣΠ: Ισπανική Γλώσσα & Πολιτισμός