Τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ/ΑΠΚΥ για τα οποία η εταιρία μας προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης εργασιών, φοιτητικών μαθημάτων και προετοιμασίας για τις τελικές εξετάσεις είναι:

 • ΔΤΕ: Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • ΤΡΑ: Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Τραπεζική
 • ΠΣΦ: Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική
 • ΜΣΜ: Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά
 • ΠΛΣ: Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα
 • ΚΦΕ: Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών
 • ΔΙΠ: Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Διασφάλιση Ποιότητας
 • ΜΒΑ: Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • ΔΜΥ: Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 • ΔΥΥ: Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ.
 • ΔΠΜ: Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Πόλεων και Κτιρίων
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Έργων Υποδομής
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Διαχείριση Αποβλήτων
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος
 • Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα
 • Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Γραφικές Τέχνες
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Σχεδιασμό Φωτισμού
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Εκπαίδευση
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας
 • Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας
 • Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία