Η εταιρία μας καλύπτει όλο το φάσμα των επιστημονικών πεδίων που παρέχονται στα πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Οι άνθρωποι μας είναι ικανοί να υποστηρίξουν πολυεπίπεδα κάθε είδους ακαδημαϊκή μελέτη σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες για όλους τους κλάδους:

Κοινωνικές επιστήμες

 • Κοινωνιολογία
 • Ανθρωπολογία
 • Οικονομική
 • Πολιτική επιστήμη
 • Παιδαγωγική
 • Ιστορία

Κλασσικές επιστήμες

 • Φιλολογία
 • Αρχαιολογία
 • Ιστορία της Τέχνης
 • Πολιτισμικές σπουδές
 • Φιλοσοφία

Θετικές επιστήμες

 • Φυσική
 • Μαθηματικά
 • Στατιστική
 • Πληροφορική
 • Χημεία

Πολυτεχνικές σχόλες

 • Αρχιτεκτονική
 • Πολιτικοί μηχανικοί
 • Μηχανολόγοι μηχανικοί
 • Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί
 • Μεταλλειολόγοι και μεταλλουργοί μηχανικοί
 • Τοπογράφοι μηχανικοί
 • Περιβαλλοντολόγοι μηχανικοί
 • Χημικοί μηχανικοί
 • Μηχανικοί επιστήμης υλικών
 • Αεροναυπηγοί μηχανικοί