Το Δίκτυο Ολοκληρωμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης e-conometrics παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για εργασίες όλων των εκπαιδευτικών κλάδων και βαθμίδων, παρέχοντας πλήρη και αξιόπιστη υποστήριξη στην επιμέλεια πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών, εργασιών εξαμήνου για όλες τις σχολές, βιβλιογραφική υποστήριξη και έλεγχο τελικού κειμένου. Κατά την υποστήριξη συγγραφής των εργασιών παρέχονται παράλληλα οι παρακάτω υπηρεσίες:

  • Διπλός έλεγχος ποιότητας από εξειδικευμένο προσωπικό
  • Βιβλιογραφική υποστήριξη μέσω συγκέντρωσης και αποστολής του συνόλου της επιστημονικής βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε
  • Δωρεάν επεξήγηση των βημάτων συγγραφής της εργασίας και κάθε σταδίου μέχρι την ολοκλήρωση
  • Δωρεάν επεξήγηση της εργασίας μέσω Skype
  • Επιμέλεια ερωτηματολογίου σε περίπτωση στατιστικής ανάλυσης
  • Βασική εκμάθηση στατιστικού ή άλλου πακέτου σε περίπτωση χρήσης του στην εργασία
  • Έλεγχος «πλαγιαρισμού» μέσω ειδικών προγραμμάτων (anti-plagiarism)
  • Δωρεάν διορθώσεις

Παράλληλα οι άνθρωποι μας ειδικεύονται στη χρήση specialized προγραμμάτων όπως τα SPSS, EViews, STATA, Matlab, Mathematica, MiniTAB, Food processor, Pro/engineer, C++, Java Visual Basic, C#, Python, HTML, PHP, JavaScript CSS, Joomla, MySQL, Dreamweaver, Macromedia Flash, Photoshop Illustrator, Corel Draw, AutoCAD, Maxima, STATISTICA, R, S-PLUS, GRETL, J-Multi, Microfit, Κεφάλαιο, OxMetrics, Lindo και WinQSB