Η εταιρία μας ειδικεύεται στην πλήρη και υπεύθυνη υποστήριξη σε όλων των ειδών τις στατιστικές αναλύσεις και οικονομετρικές μελέτες μέσω των ποιο σύγχρονων στατιστικών και οικονομετρικών πακέτων, με χαμηλό κόστος και ολοκληρωμένη κάλυψη.