Η e-conometrics αποτελεί ένα Δίκτυο Ολοκληρωμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για όλες τις βαθμίδες της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, παρέχοντας αξιόπιστη ενίσχυση υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους. Η πολυετής εμπειρία μας στον εκπαιδευτικό χώρο διασφαλίζει τόσο την εξατομικευμένη υποστήριξη των πελατών μας, όσο και την κάλυψη μίας ευρείας γκάμας εκπαιδευτικών αναγκών.

Το Δίκτυο Ολοκληρωμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης e-conometrics έχει καταγράψει απόλυτη επιτυχία στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχει στα χρόνια λειτουργίας του, δημιουργώντας ένα ευρύ φάσμα συνεργαζόμενου επιστημονικού προσωπικού και ικανοποιώντας τις ανάγκες των φοιτητών με απόλυτη εχεμύθεια. Παράλληλα, η e-conometrics προσφέρει το συγκριτικό πλεονέκτημα της άμεσης επικοινωνίας με τον αρμόδιο καθηγητή που αναλαμβάνει την υποστήριξη οποιασδήποτε εκπαιδευτικής ανάγκης, ενώ η ποιότητα των εργασιών ελέγχεται διεξοδικά από εξειδικευμένο προσωπικό.

Η e-conometrics ειδικεύεται στις παρακάτω εκπαιδευτικές υπηρεσίες:

  • Γνωμοδότηση στη συγγραφή Πτυχιακών/Διπλωματικών εργασιών
  • Στατιστικές αναλύσεις
  • Οικονομετρικές μελέτες
  • Ιδιαίτερα μαθήματα
  • Σεμινάρια εκμάθησης SPSS και άλλων στατιστικών πακέτων
  • Σεμινάρια εκμάθησης συγγραφής διπλωματικών εργασιών
  • Δημιουργία παρουσιάσεων
  • Υποστήριξη στη συγγραφή επιστημονικών άρθρων
  • Ανεύρεση βιβλιογραφίας
  • Κατάρτιση ερωτηματολογίων