Αρχείο Απριλίου, 2013

Μαθαίνοντας Στατιστική-Βασικά εργαλεία

       Θεωρητική Προσέγγιση Η «ανάλυση των δεδομένων», που στο χώρο των επιχειρήσεων έχει αντικαταστήσει τον κλασσικό όρο «στατιστική ανάλυση», αποτελεί πλέον το βασικότερο σύστημα υποστήριξης αποφάσεων