Η e-conometrics καλύπτει όλους τους εκπαιδευτικούς κλάδους, πραγματοποιώντας μαθήματα στις οικονομικές, κλασικές, θετικές και πληροφοριακές επιστήμες όλων των βαθμίδων. Συγκεκριμένα, προετοιμάζει τους φοιτητές στην ύλη των τελικών εξετάσεων, υποστηρίζοντάς τους σε όλη τη διάρκεια της φοίτησης, εξατομικεύοντας τις υπηρεσίες φροντιστηριακών μαθημάτων ανάλογα με τις ανάγκες του φοιτητή. Η διάρκεια, το ωράριο και η εξεταζόμενη ύλη των μαθημάτων ρυθμίζονται ανάλογα με τις προσωπικές επιθυμίες του σπουδαστή, παρέχοντας ευελιξία σε αλλαγές ώρας/ημέρας των μαθημάτων. Τα πανεπιστημιακά μαθήματα καλύπτουν όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, όπως:

  • ΑΕΙ
  • ΤΕΙ
  • ΕΑΠ/ΑΠΚΥ
  • Ιδιωτικά Κολλέγια
  • Πανεπιστήμια του εξωτερικού

Παράλληλα, η e-conometrics παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης μαθημάτων από απόσταση μέσω Skype, ώστε ο σπουδαστής να έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης από οποιοδήποτε σημείο βρίσκεται.