Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά με όσους και όσες φοιτούν στα υπόλοιπα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας. Αρχικά, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοί τους, οι φοιτητές του ΕΑΠ/ΑΠΚΥ έχουν έναν κοινό στόχο που δεν είναι άλλος από την απόκτηση ενός τίτλου σπουδών. Επίσης, θα μπορούσαμε με ευκολία να ισχυριστούμε ότι ένα ακόμη κοινό στοιχείο είναι το ότι και οι φοιτητές του ΕΑΠ/ΑΠΚΥ συνδέουν τις σπουδές τους με μια προοπτική επαγγελματικής αποκατάστασης ή εξέλιξης καθώς και με μια προσδοκία ευρύτερης κοινωνικής αναγνώρισης.

Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, υπάρχουν και πολλές διαφορές. Ο τρόπος χρηματοδότησης των σπουδών, οι οικογενειακές, κοινωνικές και επαγγελματικές υποχρεώσεις και πολλές άλλες παράμετροι διαφοροποιούν τους φοιτητές του ΕΑΠ από τους φοιτητές των συμβατικών πανεπιστημίων. Παράλληλα το γεγονός ότι σπουδές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι σπουδές υψηλού επιπέδου με τη μέθοδο της «ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης», οι οποίες επιλέγονται κυρίως από ανθρώπους που ο χρόνος τους είναι εξαιρετικά περιορισμένος, αλλά και η ίδια η φύση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των ΕΑΠ και ΑΠΚΥ που είναι ιδιαιτέρως απαιτητική καθιστά την ανάγκη στήριξης των φοιτητών επιβεβλημένη.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της e-conometrics υποστηρίζει τους σπουδαστές του ΕΑΠ/ΑΠΚΥ σε όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με τη φοίτηση τους σε αυτό.

Η εταιρία μας καλύπτει:

  • Πλήρη και υπεύθυνη συμβουλευτική υποστήριξη – γνωμοδότηση στην διαδικασία διεκπεραίωσης των εργασιών όλων των θεματικών ενοτήτων του ΕΑΠ/ΑΠΚΥ καθώς και στην επιμέλεια των πτυχιακών και μεταπτυχιακών διατριβών
  • Προετοιμασία για τις εξετάσεις του ΕΑΠ/ΑΠΚΥ μέσω φοιτητικών μαθημάτων
  • Επισήμανση των σημαντικότερων σημείων της ύλης των τελικών εξετάσεων σε κάθε θεματική ενότητα
  • Παροχή συνοπτικών σημειώσεων βασισμένων στα εγχειρίδια του ΕΑΠ/ΑΠΚΥ αλλά και την πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία και προμήθεια θεμάτων παλαιοτέρων εξεταστικών περιόδων