Το Δίκτυο Ολοκληρωμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης e-conometrics προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω του διαδικτύου με το πρόγραμμα Skype για όλους του σπουδαστές εντός ή εκτός Θεσσαλονίκης.

Μέσω Skype πραγματοποιούνται τόσο φροντιστηριακά μαθήματα με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων όσο και επεξήγηση εργασιών, μελετών και αναλύσεων που εκπονούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με τους σπουδαστές.