Αρχείο Νοεμβρίου, 2013

H Ανάλυση Παραγόντων (Factor Analysis)

Η ανάλυση παραγόντων είναι ουσιαστικά μία τεχνική μείωσης δεδομένων (data reduction technique).    Απώτερος στόχος της επιβεβαιωτικής ανάλυσης παραγόντων είναι η αναζήτηση μιας ουσιωδέστερης περιγραφής και