Αρχείο Φεβρουαρίου, 2013

Μαθαίνοντας Στατιστική-Βασικές έννοιες

Στατιστική είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται με τον σχεδιασμό πειραμάτων, τη συλλογή και ανάλυση αριθμητικών δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Τα συμπεράσματα αναφέρονται σε άγνωστα